Provádíme zpětný odběr (výkup) olověných akumulátorů.

Tyto akumulátory předáváme specializované firmě, která baterii ekologicky zlikviduje.

Většina materiálů z recyklace baterie se opět použije pro výrobu nových Akumulátorů.